Sadržaji i atrakcije za manifestacije

S obzirom da naš mobilni objekt predstavlja poseban spoj specifičke gastronomske ponude i povijesne atrakcije, nudimo Vam mogućnost da nas unajmite za potrebe vlastitih manifestacija i privatnih događaja kao što su vjenčanja, rođendani i slično. Zahvaljujući brojnim kontaktima s tradicionalnim obrtnicima, različitim dobavljačima te udrugama za oživljavanje povijesti, možemo Vam pomoći i prilikom organizacije događaja koji zahtjevaju pristup specijaliziranom znanju i vještinama.

 

Po potrebi, nudimo i organizaciju različitih prikaza starih zanata kao što su:

  1. Pletilja slame
  2. Kuhanje bukara u vosku
  3. Kovač
  4. Užar
  5. Brusač noževa i škara
  6. Kaligrafija
  7. Heraldika
  8. Izrada verižnog oklopa
  9. Kožarska radionica
  10. Stolarska radionica